บริษัท ฟาฟา จำกัด
“ฟาฟา รักคน รักษ์โลก”

55 หมู่ 14 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000

โทร: 081-446-8644, 038-088-077
แฟกซ์: 038-088-078
อีเมล: fafacompany@gmail.com

ส่งข้อความถึงฟาฟา

  อัพโหลดไฟล์

  (ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB, ชนิดของไฟล์ที่สามารถอัพโหลดได้ png,jpg,jpeg,pdf)

  Google Map

  บริษัท ฟาฟา จำกัด

  • 55 หมู่ 14 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
  • 081-446-8644, 038-088-077

  • fafacompany@gmail.com

   

  Graphic Map