กว่าจะมาเป็น “ฟาฟา”

เพราะความพยายามอยู่ที่ไหน ความสําเร็จย่อมรออยู่ที่ปลายทางเสมอ

บริษัท ฟาฟา จำกัด เริ่มต้นในปี 2542 จากแนวคิดที่จะลดการใช้พลาสติกในบรรจุภัณฑ์ ลดปริมาณขยะเพื่อช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ฟาฟาเริ่มต้นสร้างสรรค์บรรจุภัณฑ์อาหารที่สามารถย่อยสลายได้จากกากพืชต่างๆ ทำให้เกิดบรรจุภัณฑ์ไบโอ 100% (biodegradable packaging) ซึ่งสามารถย่อยสลายได้ภายใน 30 วัน แต่บรรจุภัณฑ์ไบโอชนิดนี้ยังไม่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้เท่าที่ควร เนื่องจากไม่สามารถใช้บรรจุของเหลวได้นาน น้ำและน้ำมันจะซึมผ่านออกมาด้านนอก ส่งผลให้บรรจุภัณฑ์นิ่มและอ่อนตัว

หลังจากนั้นบริษัทฟาฟามุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งในการคิดหานวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สามารถตอบโจทย์ทั้งผู้บริโภค ผู้ประกอบการ และสิ่งแวดล้อม จนในที่สุดเราก็เจอนวัตกรรมวัสดุรักษ์โลกทางเลือกใหม่ ที่ผลิตจากเปลือกของสัตว์ทะเล และสามารถนำมาใช้ทดแทนพลาสติก เพื่อลดการใช้พลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเลียมได้ ฟาฟาผลิตสินค้าขึ้นมามากมายจากวัสดุรักษ์โลกของเราเอง เรามีทั้งถาดใส่อาหาร, ชาม, กล่องข้าว, ช้อนส้อม, ถุง ฯลฯ หากคุณสนใจในนวัตกรรมวัสดุรักษ์โลกและคอนเซปต์ของเรา และมีความต้องการให้เราผลิตหรือหาสินค้าแบบอื่นๆ ที่ตรงกับความต้องการของคุณมาให้ ฟาฟายินดีและพร้อมเสมอที่จะให้บริการคุณอย่างเต็มที่
เลือกสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน และใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสม โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงและคำนึงถึงหลัก 4R อยู่เสมอ
ฟาฟาตระหนักถึงความจริงที่หลายๆ คนได้หลงลืมไปแล้วว่า เราต้องช่วยกันเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท และใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของคุณให้เหมาะสม ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงและคำนึงถึงหลัก 4R (Renewable ทรัพยากรหมุนเวียน, Reduce ลดการใช้, Recycle รีไซเคิล และ Reuse ใช้ซ้ำ) อยู่เสมอ
รับผิดชอบขยะของตนเองให้ดี ใช้แล้วเก็บทิ้งให้ถูกที่ คัดแยกให้ถูกต้อง รวมถึงรีไซเคิลและกำจัดให้ถูกทาง สิ่งเหล่านี้จะช่วยป้องกันขยะรั่วไหลสู่ธรรมชาติ ได้อย่างยั่งยืน

ความจริงสุดเซ็กซี่อีกอย่างหนึ่งที่คุณต้องเข้าใจเมื่อได้อ่าน หลักสำคัญที่จะช่วยลดปริมาณขยะที่จะรั่วไหลสู่ธรรมชาติได้ก็คือมนุษย์เราเองนั่นแหละ เราต้องรับผิดชอบขยะของตัวเองให้ดี เมื่อใช้ก็ต้องเก็บ เมื่อเก็บก็ต้องทิ้งให้ถูกที่ กำจัดให้ถูกทาง หลายๆ ประเทศไม่สามารถจัดการกับขยะที่อยู่ตามท้องถนนหรือในแม่น้ำได้เลยด้วยซ้ำ (ประเทศที่คุณก็รู้ว่าที่ไหน) ภาพที่เรายังเห็นและจำได้ติดตาเลยก็คือ ผู้คนโยนเศษขยะออกจากรถ เทน้ำเสียลงในแม่น้ำ หรือแม้แต่ขว้างบุหรี่ลงพื้นถนนอย่างไม่ใยดี เราปฏิเสธไม่ได้อีกแล้วว่าเราต้องการระบบการกำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ การเรียนรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ไปจนถึงการรีไซเคิลและกำจัดขยะที่ถูกวิธีมากแค่ไหน เพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยป้องกันขยะที่เกลื่อนกลาดจนปนเปื้อนสู่ธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ฟาฟาและทีมงานทุกคนเชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จย่อมรออยู่ที่ปลายทางเสมอ เราจะยึดหลัก 4R นั่นคือ Renewable การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน, Reduce ลดการใช้, Recycle รีไซเคิล และ Reuse ใช้ซ้ำ เพราะฟาฟาต้องการก้าวไปสู่โลกสวยและความยั่งยืนที่แท้จริงร่วมกับคุณ

"เพราะฟาฟาต้องการก้าวไปสู่โลกสวยและความยั่งยืนที่แท้จริงร่วมกับคุณ"