สินค้าที่เราผลิตด้วยใจ สามารถเข้าไมโครเวฟได้ที่อุณหภูมิ 120°c และสามารถปรับสูตรให้แช่แข็งได้ตั้งแต่ -40°c ถึง -20°c โดยไม่มีสารพิษ หรือสารก่อมะเร็งใดๆ ออกมา

 
 
ฟาฟานำเอานวัตกรรมวัสดุรักษ์โลกทางเลือกใหม่ที่ผลิตจากเปลือกของสัตว์ทะเลมาผลิตเป็นสินค้ามากมาย มีทั้งถาดใส่อาหาร, ชาม, กล่องข้าว, ช้อนส้อม, ถุง ฯลฯ ซึ่งผ่านการรับรองแล้วว่าไม่มีสารโลหะหนักและแบคทีเรียอันอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายเจือปนออกมา รวมถึงสามารถปรับสูตรให้เข้าไมโครเวฟได้ที่อุณหภูมิ 120°c และแช่แข็งที่อุณหภูมิตั้งแต่ -40°c ถึง -20°c คุณจะมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นที่ผลิตจากเรา ผ่านการควบคุมทุกขั้นตอนอย่างเข้มงวดตามมาตรฐาน GMP และ HACCP

คำนิยามที่ดีที่สุดของสินค้ารักษ์โลกจากฟาฟาคือ 4R อันประกอบไปด้วย renewable (ทรัพยากรหมุนเวียน), reduce (ลดการใช้), recycle (รีไซเคิล) และ reuse (ใช้ซ้ำ)

ทรัพยากรหมุนเวียน (RENEWABLE)

วัสดุที่ฟาฟานำมาใช้ประกอบในการผลิตสินค้าเป็นวัสดุจากธรรมชาติ ซึ่งผลิตจากเปลือกของสัตว์ทะเล เราเปลี่ยนขยะที่คุณละเลยให้กลายมาเป็นทรัพยากรสำคัญที่สามารถนำมาใช้ทดแทนพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเคมี และสามารถนำไปผลิตเป็นสินค้าได้หลากหลายประเภท เราสร้างคุณค่าให้กับทรัพยากรเหล่านั้นเพื่อช่วยลดปริมาณขยะสะสม และนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่อีกครั้งในรูปโฉมที่ต่างออกไปจากเดิม
 
 

ลดการใช้ (REDUCE)

เราพยายามลดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกจากปิโตรเคมีลง โดยเลือกผสมวัสดุรักษ์โลกของเราเข้าไปแทนบางส่วน เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการผลิตพลาสติกจากปิโตรเคมีลง และช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินค้ารักษ์โลกให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้คอนเซปต์ “รักษ์โลก รักกระเป๋าคุณด้วย” โดยมีราคาที่สามารถตอบโจทย์ได้ทั้งผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมต่างๆ

รีไซเคิล (RECYCLE)

การรีไซเคิลเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณขยะสะสมได้ นอกจากนี้สินค้าที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลจะใช้พลังงานน้อยกว่าสินค้าที่ผลิตจากวัสดุใหม่ ส่งผลให้การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกก็ลดลงด้วย เป็นการช่วยกู้โลกให้พ้นจากภาวะวิกฤตโลกร้อนได้อีกแรงหนึ่ง

สินค้ารักษ์โลกจากฟาฟาสามารถนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ เพราะเราเชื่อว่าการรีไซเคิล หรือการนำไปแปรสภาพเป็นสินค้าชนิดอื่นๆ นั้นจะเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณขยะสะสมได้เช่นกัน นอกจากนี้สินค้าที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลจะใช้พลังงานน้อยกว่าสินค้าที่ผลิตจากวัสดุใหม่ ส่งผลให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตัวการสำคัญที่ทำลายชั้นบรรยากาศลดลง การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกก็ลดลงด้วย เป็นการช่วยกู้โลกให้พ้นจากภาวะวิกฤตโลกร้อนได้อีกแรงหนึ่ง

ใช้ซ้ำ (REUSE)

การใช้ซ้ำจะเป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญที่จะช่วยลดปริมาณขยะ และจะช่วยลดปริมาณสินค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้อีกด้วย เรากล้าที่จะพูดความจริง เพราะเราต้องการก้าวไปสู่โลกสวยที่แท้จริงร่วมกับคุณ

ถึงแม้ว่าฟาฟาจะผลิตและขายสินค้ารักษ์โลก แต่เราก็ยังสนับสนุนการนำกลับมาใช้ซ้ำอยู่ สินค้าบางชนิด เช่น บรรจุภัณฑ์, กล่อง, ถุง, ขวด, ช้อนส้อมมีด ฯลฯ ก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ใช้แล้วใช้อีกจนเสื่อมสภาพก่อนที่จะทิ้งให้ถูกที่ หรือนำไปแปรสภาพเป็นสินค้าอื่นๆ อย่างเหมาะสมต่อไป การใช้ซ้ำจะเป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญที่จะช่วยลดปริมาณขยะ และจะช่วยลดปริมาณสินค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้อีกด้วย เพราะฟาฟาไม่ได้ต้องการแค่ยอดขาย แต่เราต้องการก้าวไปสู่โลกสวยที่แท้จริงร่วมกับคุณ

ช่วยยืดอายุอาหาร

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลกจากฟาฟาที่ผลิตจากวัสดุรักษ์โลกทางเลือกใหม่ของเราสามารถช่วยยืดอายุของผักและผลไม้สดได้ โดยไม่ต้องใช้สารเคมีอื่นๆ เพิ่มเติม

นอกจากนี้ฟาฟายังได้ทำการทดลองร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ภายใต้สิทธิของบริษัท ฟาฟา จำกัด ว่าบรรจุภัณฑ์รักษ์โลกที่ผลิตจากวัสดุรักษ์โลกจากเปลือกของสัตว์ทะเลของเราสามารถช่วยยืดอายุของผักและผลไม้สดได้ โดยจะช่วยชะลอการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย ส่งผลให้ผักและผลไม้คงความสดได้นานกว่าบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่นๆ โดยไม่ต้องใช้สารเคมีอื่นๆ เพิ่มเติมอีกด้วย
หากคุณสนใจในนวัตกรรมวัสดุรักษ์โลกและคอนเซปต์ของเรา และมีความต้องการให้เราผลิตสินค้าแบบอื่นๆ ที่ตรงกับความต้องการของคุณมาให้ สามารถติดต่อเราได้ทันที เรามีพนักงานพร้อมให้บริการคุณอย่างเต็มที่