หลังจากดื่มด่ำซีฟู้ดสูตรเด็ดในจานเสร็จ เปลือกของทะเลที่เหลืออยู่คือสิ่งที่เราต้องการ ฟาฟานำเปลือกสัตว์ทะเลเหล่านั้นมาผ่านกระบวนการต่างๆ จนกลายมาเป็นนวัตกรรมวัสดุรักษ์โลกทางเลือกใหม่ ที่สามารถนำมาใช้ทดแทนพลาสติกได้

 
 
หลังจากดื่มด่ำซีฟู้ดสูตรเด็ดในจานเสร็จ เปลือกของทะเลที่เหลืออยู่คือสิ่งที่เราต้องการ ฟาฟานำเปลือกสัตว์ทะเลเหล่านั้นมาผ่านกระบวนการต่างๆ จนกลายมาเป็นนวัตกรรมวัสดุรักษ์โลกทางเลือกใหม่ที่สามารถนำมาใช้ทดแทนพลาสติกได้ วัสดุรักษ์โลกจากฟาฟาเป็นหนึ่งในนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (Sustainability) ที่สกัดจากเปลือกของสัตว์ทะเล ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ (Organic) ขนาดเล็กที่มีความสามารถในการยึดเกาะและดูดซับเป็นพิเศษ จึงเป็นวัสดุที่เหมาะสมในการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกที่หลากหลาย เพราะนอกจากจะสามารถผสมกับพลาสติกได้หลายชนิดแล้ว ยังช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเคมีลง (Reduce) ควบคู่ไปกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าอีกด้วย เป็นการช่วยลดปริมาณขยะสะสมลงได้ เพราะฟาฟาสามารถเปลี่ยนขยะที่คุณละเลยให้กลายมาเป็นทรัพยากรสำคัญ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่อีกครั้งในรูปโฉมที่ต่างออกไปจากเดิม (Renewable)

ฟาฟาสามารถเปลี่ยนขยะที่คุณละเลย ให้กลายมาเป็นทรัพยากรสำคัญ และนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่อีกครั้ง ในรูปโฉมที่ต่างออกไปจากเดิม (RENEWABLE)

 
 
วัสดุรักษ์โลกจากฟาฟาเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่สกัดจากเปลือกของสัตว์ทะเล ซึ่งเป็นสารอินทรีย์ (Organic) ขนาดเล็กที่มีความสามารถในการยึดเกาะและดูดซับเป็นพิเศษ จึงเป็นวัสดุที่เหมาะสมที่จะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมพลาสติกที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการฉีด (Injection), การเป่า (Blowing) หรือเทอร์โมฟอร์ม (Thermoforming) สามารถนำไปผสมกับพลาสติกได้หลายชนิดเพื่อนำไปผลิตเป็นสินค้าได้หลายประเภท เช่น บรรจุภัณฑ์, ตะกร้า, เฟอร์นิเจอร์, อะไหล่ และอื่นๆ อีกมากมาย วัสดุของฟาฟาจะช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับผลิตภัณฑ์ ทำให้สามารถใช้ซ้ำได้อีกด้วย (Reduce) นอกจากนี้ยังเป็นช่วยลดปริมาณการใช้พลาสติกลง (Reduce) ทำให้ไม่ต้องกังวลกับราคาของพลาสติกในตลาดที่ค่อนข้างผันผวน เป็นการสร้างมูลค่าและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด (Renewable source) โดยผลิตภัณฑ์โลกสวยที่ผลิตจากวัสดุรักษ์โลกของฟาฟาจะสามารถนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล เพื่อแปรสภาพเป็นสินค้าชนิดอื่นๆ (Recycle) ได้อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์โลกสวยที่ผลิตจากวัสดุรักษ์โลกของฟาฟา จะสามารถนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ (RECYCLE)

ทำไมต้องวัสดุรักษ์โลกจากฟาฟา

ดีต่อเรา

  • ช่วยเสริมความแข็งแรงให้ผลิตภัณฑ์
  • ทนต่ออุณหภูมิตั้งแต่ -20°c ไปจนถึง 120°c โดยไม่มีการปล่อยสารพิษใดๆ ออกมา (สามารถปรับสูตรให้ทนอุณหภูมิได้ถึง -40°c)
  • ผ่านการทดสอบแล้วว่าไม่มีสารเคมี/สารโลหะหนักปนเปื้อน ซึ่งสามารถนำไปผลิตเป็นสินค้าที่ต้องมีการสัมผัสกับอาหารหรือของเล่นเด็กได้
  • ช่วยยืดอายุของผักและผลไม้ได้
  • สามารถปล่อยรังสี Far Infrared ได้ถึง 91%
  • สามารถนำไปผสมกับพลาสติกได้หลากหลาย PP, PE, PS ฯลฯ
  • สามารถนำไปใช้กับเครื่องจักรได้หลายประเภททั้งการฉีด (Injection), การเป่า (Blowing) หรือเทอร์โมฟอร์ม (Thermoforming)

ดีต่อเครื่องจักร

  • ง่ายต่อการผลิต ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีหรือขั้นตอนการผลิต
  • ไม่ทำให้เครื่องจักรและแม่พิมพ์เกิดความเสียหาย

ดีต่อโลกด้วยคอนเซปต์ 4R

ฟาฟายึดหลัก 4R RENEWABLE / REDUCE / RECYCLE / REUSE สร้างคุณค่าให้กับขยะที่ถูกทิ้ง และนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่อีกครั้ง


RENEWABLE ทรัพยากรหมุนเวียน

ลดการใช้พลาสติกจากปิโตรเคมี ลดขยะสะสม ภายใต้คอนเซปต์ รักษ์โลก รักกระเป๋าคุณด้วย


ฟาฟาสร้างคุณค่าให้กับขยะที่ถูกทิ้งและนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่อีกครั้ง เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง (Sustainability)

REDUCE ลดการใช้

การรีไซเคิลจะลดปริมาณขยะสะสม และช่วยกู้โลกให้พ้นจากภาวะวิกฤตโลกร้อนได้อีกแรงหนึ่ง


ฟาฟาคิดค้นนวัตกรรมวัสดุรักษ์โลกเพื่อมาใช้ทดแทนพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเคมีบางส่วน เพื่อช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรที่ต้องใช้ในการผลิตพลาสติกจากปิโตรเคมีลง ช่วยลดปริมาณขยะสะสม และช่วยปรับปรุงคุณภาพของสินค้ารักษ์โลกให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้คอนเซปต์ “รักษ์โลก รักกระเป๋าคุณด้วย” โดยมีราคาที่ตอบโจทย์ได้ทั้งผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมต่างๆ

RECYCLE รีไซเคิล

ฟาฟาสนับสนุนการนำกลับมาใช้ซ้ำจนเสื่อมสภาพ เป็นการช่วยลดปริมาณขยะ และจะช่วยลดปริมาณสินค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้อีกด้วย


สินค้ารักษ์โลกจากฟาฟาสามารถนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลได้ เพราะเราเชื่อว่าการรีไซเคิล หรือการนำไปแปรสภาพเป็นสินค้าชนิดอื่นๆ นั้นจะเป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยลดปริมาณขยะสะสมได้ นอกจากนี้สินค้าที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิลจะใช้พลังงานน้อยกว่าสินค้าที่ผลิตจากวัสดุใหม่ ส่งผลให้ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ตัวการสำคัญที่ทำลายชั้นบรรยากาศลดลง การเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกก็ลดลงด้วย เป็นการช่วยกู้โลกให้พ้นจากภาวะวิกฤตโลกร้อนได้อีกแรงหนึ่ง
 
 

REUSE ใช้ซ้ำ

ฟาฟาแนะนำให้คุณเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน และใช้เท่าที่จำเป็น โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของคุณให้เหมาะสม ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงและคำนึงถึงหลัก 4R อยู่เสมอ

ถึงแม้ว่าฟาฟาจะผลิตและขายสินค้ารักษ์โลก แต่เราก็ยังสนับสนุนการนำกลับมาใช้ซ้ำอยู่ สินค้าบางชนิด เช่น บรรจุภัณฑ์, กล่อง, ถุง, ขวด, ช้อนส้อมมีด ฯลฯ ก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ใช้แล้วใช้อีกจนเสื่อมสภาพก่อนที่จะทิ้งให้ถูกที่ หรือนำไปแปรสภาพเป็นสินค้าอื่นๆ อย่างเหมาะสมต่อไป การใช้ซ้ำจะเป็นอีกหนึ่งวิธีสำคัญที่จะช่วยลดปริมาณขยะ และจะช่วยลดปริมาณสินค้าที่จะเกิดขึ้นใหม่ได้อีกด้วย
ทั้งนี้สิ่งที่ฟาฟาอยากบอกคุณต่อไปก็คือ เราแนะนำให้คุณเลือกสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท และใช้เท่าที่จำเป็นเท่านั้น โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของคุณให้เหมาะสม ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริงและคำนึงถึงหลัก 4R (Renewable ทรัพยากรหมุนเวียน, Reduce ลดการใช้, Recycle รีไซเคิล และ Reuse ใช้ซ้ำ) อยู่เสมอ
 
 

รับผิดชอบขยะของตนเองให้ดี ใช้แล้วเก็บทิ้งให้ถูกที่ คัดแยกให้ถูกต้อง รวมถึงรีไซเคิลและกำจัดให้ถูกทาง สิ่งเหล่านี้จะช่วยป้องกันขยะรั่วไหลสู่ธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่จะช่วยลดปริมาณขยะที่จะรั่วไหลสู่ธรรมชาติได้ก็คือมนุษย์เราเองนั่นแหละ คุณต้องรับผิดชอบขยะของตนเองให้ดี เมื่อคุณใช้ก็ต้องเก็บ เมื่อคุณเก็บก็ต้องทิ้งให้ถูกที่ กำจัดให้ถูกทาง หลายๆ ประเทศไม่สามารถจัดการกับขยะที่อยู่ตามท้องถนนหรือในแม่น้ำได้เลยด้วยซ้ำ (ประเทศที่คุณก็รู้ว่าที่ไหน) ภาพที่เรายังเห็นและจำได้ติดตาเลยก็คือ ผู้คนโยนเศษขยะออกจากรถ เทน้ำเสียลงในแม่น้ำ หรือแม้แต่ขว้างบุหรี่ลงพื้นถนนอย่างไม่ใยดี เราปฏิเสธไม่ได้อีกแล้วว่าเราต้องการระบบการกำจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ การเรียนรู้เรื่องการคัดแยกขยะที่ถูกต้อง ไปจนถึงการรีไซเคิลและกำจัดขยะที่ถูกวิธีมากแค่ไหน สิ่งเหล่านี้จะช่วยป้องกันขยะที่เกลื่อนกลาดจนปนเปื้อนสู่ธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 
 

"เพราะฟาฟาต้องการก้าวไปสู่โลกสวยและความยั่งยืนที่แท้จริงร่วมกับคุณ"

หากสนใจสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์ 081-446-8644 หรืออีเมล fafacompany@gmail.com